Aktualności

Opublikowany 29 sierpnia 2015

Amatorski Turniej Siatkowej Piłki Plażowej – turniej trójek 2015

Zapraszamy serdecznie wszystkich fanów siatkówki plażowej na turniej, który współorganizujemy razem ze ”Sporty M” – Marta Michalak.

3 STAWY BEACH VOLLEY CUP – Amatorski Turniej Piłki Siatkowej Plażowej – turniej trójek

Najważniejsze informacje:

TERMIN: 6 września 2015 roku (niedziela), w godzinach 13:30 – 20:00
LICZBA ZAWODNIKÓW: 3
ZAPISY: do dnia 03 września na adres mailowy: lukasz-pokorski@wp.pl lub marcjanna19@poczta.onet.pl (zgłoszenie powinno zawierać nazwę drużyny oraz imiona i nazwiska wszystkich zawodników/zawodniczek)

3 STAWY BEACH VOLLEY CUP – Amatorski Turniej Piłki Siatkowej Plażowej – turniej trójek
Program minutowy:
12:30 – otwarcie biura zawodów/weryfikacja drużyn
13:00 – losowanie grup i par meczów grupowych
13:00 – 13:20 – rozgrzewka
13:25 – otwarcie turnieju 3 stawy Beach Volley Cup
13:30 – „pierwszy gwizdek” – rozpoczęcie I fazy turnieju – mecze grupowe
16:30 – mecze półfinałowe
17:45 – mecz o III miejsce
18:40 – mecz finałowy
19:50 – ogłoszenie wyników, dekoracja
20:00 – zakończenie turnieju, wspólne zdjęcie

Regulamin turnieju oraz szczegółowe informacje:

I. CEL IMPREZY
1. Popularyzacja gry w piłkę siatkową plażową jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu;
2. Promocja kultury fizycznej oraz budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych poprzez uczestnictwo w turnieju, integracja różnych środowisk na płaszczyźnie sportowej rywalizacji;
3. Promocja obiektu i działalności Łowiska 3 Stawy;
4. Propagowanie działań sportowych Płońskiego Towarzystwa Siatkówki PTS Płońsk;
5. Promocja działań sportowych „Sporty M” Marta Michalak.

II. ORGANIZATOR
1. „Sporty M” Marta Michalak oraz Płońskie Towarzystwo Siatkówki PTS Płońsk (Jarosław Jeznach, Łukasz Pokorski).

III. PARTNERZY
1. Głównym partnerem turnieju jest Łowisko 3 Stawy Brzeście Małe.

IV. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK
1. Turniej zostanie rozegrany na boisku do siatkówki plażowej na terenie obiektu Łowisko 3 Stawy – Brzeście Małe 09 – 130 Baboszewo
2. Termin rozgrywek: 06 września 2015r. (niedziela), godziny 13:30 – 20:00.

V. SYSTEM ROZGRYWEK
1. Rozgrywki zostaną rozegrane w dwóch grupach, II faza rozgrywek – dwa mecze półfinałowe: zwycięzca gr. A z drugą drużyną grupy B oraz zwycięzca grupy B z drugą drużyną grupy A; przed startem turnieju nastąpi losowanie grup i par meczowych;
2. Każdy mecz rozgrywany w grupach oraz półfinały do jednego wygranego seta do 21pkt.;
3. 21pkt. kończy każdy set.
4. Mecz o III miejsce i finał rozgrywany do wygranych setów do 21pkt. Tie-break do 15pkt.

VI. ZGŁOSZENIE DRUŻYN
1. Drużyny dokonują zgłoszeń do dnia 03. 09. 2015r. ;
2. Zgłoszenia na adres mailowy: lukasz-pokorski@wp.pl lub marcjanna19@poczta.onet.pl. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę drużyny oraz Imię i Nazwisko każdego z zawodników/zawodniczek zespołu.
3. Zgłoszenie drużyny w późniejszym terminie uważa się za nieważne, zgłoszenie drużyny jest równoznaczne z akceptacja regulaminu zawodów, maksymalna ilość 6 drużyn;
4. Udział w turnieju wiąże się z uiszczeniem opłaty startowej w dniu zawodów w sekretariacie turnieju u organizatora w wysokości 100zł od drużyny.
5. Biuro zawodów czynne w dniu turnieju od godz. 12:30 usytuowane przy boisku do piłki siatkowej plażowej.

VII. DRUŻYNY, ZASADY UCZESTNICTWA
1. Każda drużyna może posiadać maksymalnie 4 zawodników/zawodniczek;
2. Podczas gry występują drużyny 3 – osobowe, w tym koniecznym jest minimum jedna kobieta/dziewczyna;
3. Każda drużyna posiada swojego kapitana;
4. Każdy zespół posiada strój sportowy;
5. W przypadku udziału w turnieju osoby niepełnoletniej wymagana jest pisemna zgoda rodzica (opiekuna) na udział;
6. Uczestnicy nie są objęci przez Organizatora ubezpieczeniem,
7. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Turnieju i zobowiązany jest do jego przestrzegania;
8. Każdy drużyna jest zobowiązana do zgłoszenia w biurze zawodów w dniu turnieju (od godz. 12:30) w celu weryfikacji zawodników/zawodniczek drużyny i uiszczenia opłaty startowej.

VIII. PRZEPISY GRY I KLASYFIKACJA
1. Wszystkie mecze rozgrywane są wg zasad gry w piłkę siatkową plażową;
2. Drużyna ma prawo do jednej przerwy 30’’w trakcie seta;
3. W trakcie jednego seta jedna drużyna może dokonać maksymalnie 1 zmiany;
4. Po błędzie przeciwnika następuje zmiana ustawienia zespołu;
5. Punktacja meczów grupowych: za zwycięstwo 1:0 drużyna uzyskuje 2pkt., za porażkę 0:1 – 0pkt.
6. Kolejność ustala się na podstawie zdobytych punktów, a o wyższym miejscu w tabeli przy równej ilości punktów decyduje, w kolejności: stosunek setów zdobytych do straconych, stosunek małych punktów zdobytych do straconych, wynik bezpośredniego spotkania.
7. Komunikat z zawodów oraz wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz profilu Facebookowym Organizatora i Partnerów.

IX. NAGRODY
1. Dla drużyn I, II i III – pamiątkowe puchary, medale;
2. Dla wszystkich drużyn biorących udział w turnieju pamiątkowe dyplomy;
3. Organizator zastrzega sobie prawo ustanowienia dodatkowych nagród, zależnie od wsparcia sponsorów.
4. Organizator zapewnia wodę dla uczestników turnieju podczas jego trwania.
5. Po zakończonym turnieju dla wszystkich jego uczestników zaplanowany poczęstunek – wieczorny grill na terenie obiektu Łowisko 3 Stawy.

X. SPRAWY DYSCYPLINARNE
1. W kwestiach spornych podczas trwania meczu decyduje sędzia pierwszy prowadzący spotkanie.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach spornych i nie ujętych regulaminem decyduje Organizator;
2. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian regulaminu;
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane z winy uczestnika i za rzeczy zaginione;
4. Uczestnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność;
5. Organizator zabezpiecza boisko oraz piłki do rozgrywania meczów;
6. Organizator zapewnia piłki na rozgrzewkę;
7. Organizator zapewnia profesjonalną obsługę sędziowską;
8. Organizator i Partnerzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania danych osobowych i wizerunku uczestników biorących udział w turnieju dla celów marketingowych i na potrzeby turnieju.

Jeszcze raz SERDECZNIE ZAPRASZAMY 🙂

DSC_1011Comments are closed.

Powrót na górę ↑

Facebook

Łowisko wędkarskie 3 Stawy