Regulamin

REGULAMIN ŁOWISKA 3 STAWY

1. Wejście na teren łowiska 3 Stawy wiąże się z zapoznaniem i akceptacją regulaminu.

2. Korzystanie z terenu łowiska 3 Stawy jest płatne według cennika.

3. Wędkowanie może odbywać się tylko w wyznaczonych do tego miejscach. Miejsca te można zająć jedynie po uprzedniej konsultacji z osobą obsługującą. Właściciel łowiska lub jego pracownicy służą pomocą w zakresie wskazania miejsc połowu.

4. Połów wyłącznie metodami konwencjonalnymi, tzn. na wędki, przy czym ilość wędzisk jest ograniczona do 2 sztuk.

5. Na łowisku dozwolone są następujące metody łowienia:

  • spławikowa
  • gruntowa
  • spinningowa

6. Właściciel łowiska i osoby obsługujące mogą wyprosić z terenu łowiska w przypadku:

  • nieodpowiedniego zachowania
  • zaśmiecania
  • dewastacji
  • kradzieży

7. Każda ryba, której waga przekracza masę 5 kg (nie dotyczy szczupaka), musi zostać wypuszczona.

8. Złowione ryby, których łowiący nie zamierza zabrać ze sobą należy niezwłocznie dostarczyć obsłudze łowiska (nie wypuszczać ich do stawu).

9. Ryby, które złowimy i zamierzamy zabrać z łowiska zgłaszamy obsłudze (opłaty według cennika sprzedaży ryby żywej).

10. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie łowiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.

11. Z placu zabaw mogą korzystać wyłącznie dzieci do lat 10.

12. Do lądowania ryb należy używać podbieraka i maty wędkarskiej.

13. Właściciel łowiska nie bierze odpowiedzialności za brak umiejętności wędkowania.

14. Nie wolno śmiecić, wyrzucać niedopałków papierosów, resztek żywności itp. w obrębie łowiska oraz do wody. Prosimy wędkarzy o pozostawienie terenu łowiska w czystości.

15. Na terenie łowiska obowiązuje zakaz:

  • kąpieli
  • wprowadzania zwierząt

16. Za samochody zaparkowane na parkingu niestrzeżonym właściciel nie ponosi odpowiedzialności.

17. Za zdarzenia losowe na terenie całego obiektu właściciel nie ponosi odpowiedzialności.

18. Właściciel łowiska zastrzega sobie możliwość organizowania imprez zamkniętych. Za ewentualne trudności – przepraszamy.

19. Właściciel łowiska lub jego pracownicy służą pomocą w zakresie wypożyczania sprzętu oraz udzielają odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące regulaminu i cennika.

20. Za zniszczony sprzęt wypożyczony odpowiada korzystający i ponosi za niego wszelkie koszty (według cennika).

21. Właściciel łowiska nie odpowiada za rzeczy zagubione.

22. Osoby nie stosujące się do powyższego regulaminu mogą ponieść odpowiedzialność cywilno-prawną

23. Właściciel łowiska 3 Stawy zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Zawsze aktualny regulamin znajduje się na stronie internetowej łowiska www.3stawy.net w dziale „Regulamin” http://www.3stawy.net/regulamin/

Regulamin został stworzony w trosce o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników oraz w celu zapewnienia porządku na terenie łowiska

Podmiot odpowiedzialny za łowisko: PPHU Temix

TEMIXlogo


Facebook

Łowisko wędkarskie 3 Stawy